TEAM & ORGANISATIE TRAJECTEN

“Krachtige mensen maken krachtige organisaties…”

Opdrachtgevers benaderen mij om een organisatie ontwikkeling, (cultuur)verandering of verbetering van de samenwerking te begeleiden. Wilt u ook uw team- en organisatiedoelen op de best mogelijke wijze realiseren? Dan is investeren in het (her)ontdekken en ontwikkelen van de talenten van uw medewerkers en deze maximaal matchen aan de opgaven waar u voor staat de weg daarnaartoe. Medewerkers excelleren door het werken vanuit hun sterke punten en talenten. Hierin investeren leidt tot meer energie, hogere betrokkenheid, interne motivatie, betere resultaten en bevlogenheid in het werk.

MIJN AANPAK

Mijn aanpak is altijd maatwerk. In een vrijblijvend oriënterend gesprek verkennen we samen uw vraagstuk. Op basis van uw vraag en beoogd resultaat ontwikkel ik een aansprekend programma met passende interventies om groei en ontwikkeling in gang te zetten bij medewerkers, teams en management. Tegelijkertijd versterken we uw organisatie van binnenuit. We werken aan een duurzame verankering in uw organisatie door de teams, leidinggevenden en HR-afdeling in staat te stellen de in gang gezette ontwikkeling te continueren.

Programma’s gericht op team- en organisatieontwikkeling worden opgebouwd uit diverse bouwstenen bestaande uit één of meerdere teamsessies in combinatie met van elkaar leren & praktijkopdrachten. Afhankelijk van de vraag wordt dit gecombineerd met leiderschapsprogramma’s en train de trainer constructies waarbij interne mensen bijvoorbeeld opgeleid worden tot talentontwikkelaars of intervisiebegeleiders.

Ook behoort (door)ontwikkelen van uw (HR) instrumenten en HR professionals tot de mogelijkheden. Kijk voor een impressie van de mogelijke bouwstenen bij de workshops & trainingen  of bekijk de voorbeelden.

 

WORKSHOPS & TRAININGEN

No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.” – Halford Luccock-

De workshops en trainingen kunnen ingezet worden voor persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling en/of leiderschap ontwikkeling. Variërend van één workshop van een halve dag tot een verdiepend trainingsprogramma op maat van meerdere dagen. In een vrijblijvend oriënterend gesprek verkennen we samen uw vraagstuk en de mogelijkheden.

In de buttons is een impressie weergegeven van mogelijke in company workshops en trainingen. Regelmatig upload ik korte filmpjes waarin ik diverse thema’s toelicht. Kijk hiervoor bij mijn expertises.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

TALENTGEDREVEN SAMENWERKEN IN TEAMS

Lees verder

Sterke teams zijn het resultaat van een juiste mix van sterke punten en talenten passend bij de opgaven waar het team voor aan de lat staat. Aan de basis daarvan ligt het herkennen, ontwikkelen en optimaal benutten van ieders sterke punten en talenten. Een greep uit de mogelijke teamtrainingen om hiermee aan de slag te gaan zijn:

  • Samenwerken vanuit talenten: voor het ontdekken, ontwikkelen en beter benutten van je eigen en elkaars talenten.
  • Job- en teamcraften: meer energie en efficiënter werken door een betere fit tussen ieders talenten en het werk dat gedaan moet worden.
  • Teamgeluk: versterk de positieve krachten van je team en jezelf.
  • Groeimindset als basis voor (talent)ontwikkeling.

TALENTGEDREVEN LEIDERSCHAP

Lees verder

“Be the change you want to see.”

-M.  Gandhi-

Leidinggevenden zijn een cruciale factor bij het mobiliseren van talenten in teams en het creëren van een talent gedreven klimaat in de organisatie. Maar hoe doe je dat als leidinggevende? Hoe mobiliseer je de talenten in je team en hou je het organisatiebelang in het oog? In deze training gaan we hiermee aan de slag en leer je talenten herkennen bij je medewerkers, talentgesprekken voeren, intrinsieke motivatie aanboren bij je medewerkers en krijg je handvatten hoe je de talenten in je team optimaal inzet door met hen te teamcraften.

TRAIN DE TRAINER

Lees verder

Ik geloof in het versterken van organisaties van binnenuit. Daarom werk ik in  ontwikkeltrajecten graag met train de trainer constructies waarbij ik interne mensen opleid om de in gang gezette ontwikkeling duurzaam te verankeren. Train de trainer richt zich op:

  • Talentontwikkelaars en coaches
  • Waarderende intervisie en supervisie begeleiders
  • Waarderend veranderen vanuit kracht: Appreciative Inquiry als veranderaanpak voor duurzame team & organisatieontwikkeling

MASTERCLASSES & INSPIRATIESESSIES

Wilt u een positieve impuls geven in uw organisatie? Overweeg dan een Masterclass of inspiratiesessie. Als specialist in team en organisatieontwikkeling vanuit sterke punten en talenten verzorg ik deze graag. Dat kan voor kleine of grote groepen.

Mijn masterclasses en inspiratiesessies zijn altijd energiek en interactief en zetten aan tot reflectie en nadenken. Kijk voor een impressie van mogelijke thema’s op mijn expertises of maak vrijblijvend een afspraak om te verkennen wat past bij uw organisatie en vraagstuk.

MASTERCLASS TALENTONTWIKKELAAR

Werken vanuit je talenten geeft energie, motiveert en zorgt voor meer voldoening & werkgeluk. Bovendien versnelt het je professionele ontwikkeling en leidt het tot betere resultaten.

De volgende 3 daagse Masterclass Talentontwikkelaar voor (team)coaches, leidinggevenden & HR professionals staan gepland op 

- Voorjaarseditie 4, 5 & 19 april 2024

In deze masterclass onderzoek je op een waarderende manier hoe je jouw talenten en die van anderen herkent door er taal en betekenis aan te geven en ze bewuster te benutten en ontwikkelen in het werk. Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools om talent gedreven coaching van individuen en teams vorm te geven. Klik hier om de brochure met alle informatie te downloaden. Of stuur een mail aan info@TalentenOntwikkelAtelier.nl voor meer informatie.

GEÏNTERESSEERD?!

Heb je interesse in een inspiratiesessie, workshop of training voor je team of organisatie? Of zoek je een professionele partner om talent gedreven organisatieontwikkeling van binnenuit in je organisatie vorm te geven?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

+31 6 510 33 733

info@talentenontwikkelatelier.nl

EEN AFSPRAAK IS ZO GEMAAKT

Een vrijblijvend intake gesprek aanvragen? Dat kan!

Vul het formulier zo compleet mogelijk in, dan neem ik contact met je op.